Kategorier
Mätning

Kan man hitta goda vibrationer med vibrationsmätning?

Det finns många typer av vibrationer och en del kan vara skadliga både för människor och byggnader. Därför utför man vibrationsmätning vid byggnadsarbeten.

Året var 1966 när rockgruppen The Beach Boys släppte singeln med låten Good Vibrations i USA. Låten blev en omedelbar framgång och anses än idag vara en av de bästa och viktigaste rocklåtar som producerats. Den fick också en mycket påkostad och avancerad inspelning och den kompletterades med en för den tiden avancerad musikvideo.

Sextiotalet var en tid som präglades av flower-power och kärleksbudskap. Det var viktigt att sprida goda vibrationer i både umgänge och musik. De vibrationer man upplevde var subtila och gick inte att mäta med redskap, men hundar ansågs morra och skälla på den som utstrålade så kallat dåliga vibbar.

Det finns en annan typ av vibrationer som är mer påtagliga och mätbara. Det är de kontinuerliga fram- och tillbakagående rörelser eller stötar som uppstår när man använder kraftiga arbetsredskap eller arbetsmaskiner. Dessa vibrationer kan vara direkt skadliga både för den mänskliga kroppen och för byggnader som ligger i närheten.

För att förebygga skador på kringliggande byggnader utförs vibrationsmätning

Innan man påbörjar ett byggnadsprojekt där det kommer att utföras pålning eller sprängning behöver man försäkra sig om att arbetet inte kommer att skada de kringliggande byggnaderna. Stora arbetsmaskiner kan också orsaka skakningar i marken, som når omgivningen. Detta behöver inte bli ett problem om man gör löpande vibrationsmätningar.

För de som bor i närheten av en större byggarbetsplats är det viktigt att veta att man gjort noggranna vibrationsmätningar eftersom väggar och husgrunder annars kan spricka eller skadas på andra sätt. När man anlitar ett företag med specialister på vibrationsmätningar kan man emellertid känna sig trygg.

För den som driver projektet är det också viktigt att veta att omgivningen inte tar skada eftersom detta kan försena bygget och dessutom medföra oväntade kostnader. Att anlita en expert blir därför en trygghet för alla parter. Vibrationsmätningarna är datoriserade och utförs med ett överskådligt och lättanvänt system. Mätningarna överförs via sms eller e-post i realtid så att man omedelbart kan anpassa arbetssättet, om det behövs.