Kategorier
Bygg

Fuktskada Stockholm – tips och råd 

Misstänker du att du har en fuktskada i din bostad i Stockholm? Det är långt ifrån ovanligt. En fuktskada kan uppkomma av flera olika orsaker och kan dessutom komma i olika former och storlekar. Det man bör veta är att en fuktskada måste behandlas på rätt sätt – och att man tar professionell hjälp med detta. 

Här nedan tänkte vi gå igenom lite mer om en fuktskada i Stockholm och ge lite snabba tips och råd om hur du ska agera om du misstänker en sådan. 

  • Utred skadan. Att genomföra en ordentlig fuktutredning är väsentligt. Dels så måste du veta om det de facto rör sig om en fuktskada i Stockholm – men lika viktigt är att du också får veta orsaken till varför den uppkommit. En fuktutredning ger även klara ledtrådar om hur man ska kunna torka ut en fuktskada. Misstänker du att det finns fukt i ditt hem så är det första steget att kontakta ett företag som kan erbjuda en fuktutredning. 
  • Från grunden. Om det skulle visa sig att det handlar om en fuktskada i Stockholm så är det – givetvis – viktigt att den åtgärdas och så snart som bara möjligt. Problemet är att många gör detta för stunden. Man anlitar ett företag som kan torka ut en fuktskada i Stockholm, men problemet blir aldrig löst från grunden. Man måste hitta den bakomliggande orsaken och först och främst lösa det problemet. Annars har man inom loppet av något år ännu en fuktskada i Stockholm att ta tag i – och samma kostnader. Fuktutredning kommer att visa om det handlar om exempelvis bristande ventilation och även ge dig handfasta tips om hur du kan skapa ett bättre flöde av frisk och cirkulerande luft i rummet där fuktskadan finns. 
  • Återställ. Har din fuktskada satt sig i stommar och i ytskikten så måste detta givetvis också korrigeras. Se alltid till att anlita en firma med vana av fuktskador som kan hjälpa dig att sätta nytt kakel, ny panel eller lägga in nya golv på ett tryggt – och snyggt! – sätt.