Kategorier
Trädfällning

Viktigt att tänka på vid trädfällning i Nacka

Planerar du att fälla träd runt ditt hus i Nacka? Trädfällning på den egna tomten är tillåten men det finns några undantag. Här kommer några tips och råd.

De träd som står på den egna tomten bestämmer du själv över och får fälla om du vill. Fast det finns faktiskt några undantag. Ingår träden i detaljplanen för området behöver du ansöka om tillstånd från kommunen innan du tar bort träden. Det samma gäller om det är riktigt gamla träd som anses ha ett kulturellt värde.

Bebos trädet av fridlysta insekter eller fladdermöss är det inte heller säkert att du får fälla det. Sågar man ner träd som egentligen inte får tas bort kan man dömas till stora böter men även fängelse. Detta gäller även om man fäller träd som står utanför tomtgränsen och som tillhör kommunen eller någon annan markägare.

Det tar årtionden för ett träd att växa sig stort. Dessutom är träd vackra och har flera praktiska egenskaper. De ger skugga under heta sommardagar och skyddar även mot isande vindar på vintern, men har också en dränerande effekt och kan motverka översvämningar. Därför ska man tänka sig för mer än en gång innan man fäller ett träd.

Säker trädfällning

Det är viktigt att man tar hänsyn till omgivningen när man fäller ett träd. Träd som står nära ett hus eller där det rör sig människor måste tas ner med största försiktighet. Ofta använder man sig av en teknik som heter sektionsfällning. Det innebär att man sågar ner trädet bit för bit och lyfter ner de olika delarna med hjälp av en kranbil.

Det finns företag i Nacka som är specialiserade på trädfällning i trånga miljöer. De brukar även kunna hjälpa till med stubbfräsning och att forsla bort det avverkade materialet. På så vis kan man med en gång börja plantera på platsen där trädet stod. Att städa upp efter en trädfällning kan annars ta lång tid. 

Hur mycket det kostar att anlita någon för trädfällning beror på arbetets omfattning och hur lång tid det tar. Man får vanligtvis även betala för den tid det tar för arboristen att köra till och från uppdraget. Enklast är att ta in en offert från en eller två olika trädfällningsfirmor.