Kategorier
VVS

Relining i Stockholm – undvik stambyte

Om du ansvarar för ett äldre bestånd av fastigheter, kan rörledningar behöva bytas ut. Istället för stambyte kan du anlita företag för relining i Stockholm.

Fastigheter som byggdes i mitten av 1900-talet, kommer förr eller senare att behöva byta eller reparera rör- och avloppsledningar. Om inte den typen av renoveringar görs, finns stor risk för att vattenskador uppkommer. Ett drastiskt alternativ är att göra stambyte, som förutom att det kostar mycket även innebär olägenheter för boende under en längre tid.

Du arbetar inom ett fastighetsbolag och ansvarar för underhåll och reparation. Flera fastigheter är äldre och du befarar att vissa ledningar är i dåligt skick. Du beslutar dig för att kontakta ett företag som sysslar med relining. Du vill att företaget gör en inspektion av ledningarna i några hus. I ett första steg kommer rören att filmas på insidan för att upptäcka och lokalisera skador.

Vad innebär relining i Stockholm

Genom att låta utföra relining i Stockholm, undviker du att byta ut skadade rör i en fastighets olika delar. Det kan handla om avloppsrör, stuprör, skorsten och ventilationsrör. En expert på relining upprättar dokument efter en inspektion och lämnar offert på att reparera rören.

Vad innebär relining? Denna metod för att förnya eller reparera rör ha utvecklats successivt sedan 1990-talet och är nu en säker metod. Det första steget är att rensa och renspola rören och avlägsna rost och avlagringar. Därefter läggs flexibla foderrör in i de befintliga ledningarna med hjälp av tryckluft. Insidan av rören blir därigenom klädda med ett hållbart plastmaterial.